Chương trình học
Suzanna Hare
Tiếng Anh lớp 2

Khoá học bám sát khung chương trình tiếng Anh lớp 2. Mỗi buổi học bao gồm 01 video bài giảng và các bài tập giúp con rèn luyện cả 04 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, giúp con nghe, hiểu và nói được các từ, câu quen thuộc về chủ đề gia đình và nhà trường.

94,437

bạn đang học
Adam Lewis
Tiếng Anh lớp 3

Khoá học bám sát khung chương trình tiếng Anh lớp 3. Mỗi buổi học bao gồm 01 video bài giảng và các bài tập giúp con rèn luyện cả 04 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, giúp con nghe, hiểu và nói được các từ, câu quen thuộc về chủ đề gia đình và nhà trường.

110,457

bạn đang học
Suzanna Hare
Tiếng Anh lớp 4

Khoá học bám sát khung chương trình tiếng Anh lớp 4. Mỗi buổi học bao gồm 01 video bài giảng và các bài tập giúp con rèn luyện cả 04 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, giúp con sử dụng tốt ngữ pháp, viết được các đoạn văn ngắn về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống.

92,986

bạn đang học
Adam Lewis
Tiếng Anh lớp 5

Khoá học bám sát khung chương trình tiếng Anh lớp 5. Mỗi buổi học bao gồm 01 video bài giảng và các bài tập giúp con rèn luyện cả 04 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, giúp con nắm vững hệ thống từ vựng, ngữ pháp sử dụng trong đời sống hàng ngày và tự tin giao tiếp.

118,844

bạn đang học
+