Edupia Kid    Edupia Primary
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Edupia Secondary
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Tiếng Anh lớp 3
star star star star star
4.8 (12367)
Học ngay
Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giáo viên
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 6496 người khác đang sử dụng.
Video
100
Bài tập
301
Game
405
Từ vựng
408
Phát âm
206
Tiếng Anh lớp 4
star star star star star
4.8 (10128)
Học ngay
Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giáo viên
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giáo viên
Jessica Miller
Jessica Miller
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 4046 người khác đang sử dụng.
Video
105
Bài tập
316
Game
428
Từ vựng
426
Phát âm
211
Tiếng Anh lớp 5
star star star star star
4.8 (92341)
Học ngay
Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giáo viên
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giáo viên
Jessica Miller
Jessica Miller
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 3053 người khác đang sử dụng.
Video
113
Bài tập
346
Game
456
Từ vựng
456
Phát âm
232
Tiếng Anh Mẫu Giáo
star star star star star
4.8 (3072)
Học ngay
Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.
và 2001 người khác đang sử dụng.
Video
16
Bài tập
48
Mẫu câu
26
Từ vựng
74
Phát âm
26
Tiếng Anh Lớp 1
star star star star star
4.8 (4352)
Học ngay
Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.
và 1385 người khác đang sử dụng.
Video
17
Bài tập
50
Mẫu câu
25
Từ vựng
73
Phát âm
25
Tiếng Anh Lớp 2
star star star star star
4.8 (4352)
Học ngay
Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.
và 819 người khác đang sử dụng.
Video
17
Bài tập
49
Mẫu câu
25
Từ vựng
72
Phát âm
25